top of page

privacy

PRIVACYSTATEMENT 

dubb. bedrijfsjuridisch advies

Privacy Statement

Een verplichting om in een verklaring aan te geven dat dubb's b.v. en dubb. bedrijfsjuridisch advies (dubb.) uw privacy respecteert en persoonsgegevens zorgvuldig behandelt is eigenlijk niet nodig omdat dit ingebakken zit in de genen van Dubb's B.V.  Het is namelijk de bedoeling dat zaken met dubb. en het bekijken van de website van dubb. kan worden gedaan zonder het gevoel te hebben dat er iets of iemand met u meekijkt. Of zelfs dat uw gegevens worden doorgegeven aan een of andere derde partij. Toch wordt hier uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en wat daarmee wordt gedaan. Daarmee wordt dan wel voldaan aan die verplichting. 

Doeleinden verwerking


dubb. bedrijfsjuridisch advies) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 1. Uw via het contact formulier aangegeven vragen te beantwoorden of u te informeren over (nieuwe) diensten, producten en activiteiten van dubb. bedrijfsjuridisch advies.     

 2. Om de website van dubb. bedrijfsjuridisch advies te optimaliseren en te beveiligen.

 3. Gegevens die nodig zijn om een opdracht voor u te behandelen en uit te voeren. 

Welke gegevens worden verzameld? 

 

dubb.  verwerkt persoonsgegevens die door u aan dubb. worden verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens een bezoek aan de website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die worden ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke Social Media platforms.

 

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van een opdracht aan dubb. 

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren

 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, netwerkbijeenkomsten, congressen, etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes, toegestuurde mails. 

 

Persoonsgegevens die worden verkregen via of worden gegenereerd door de website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-nummer

 • het surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd

 • of een nieuwsbrief of commerciële e-mail wordt geopend en op welke onderdelen daarvan u klikt

 • Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn.

 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites

 

dubbs.nl bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Dubb's B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betrefffende social media platforms. dan wel voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Wettelijke grondslag verwerking


dubb. bedrijfsjuridisch advies verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

 

 • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking van de door u middels het op de website beschikbare contactformulier afgegeven persoonsgegevens in te trekken.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van dubb. bedrijfsjuridisch advies of van een derde: hosting/housing partner van dubb. bedrijfsjuridisch advies. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van de website van dubb. bedrijfsjuridisch advies ter bescherming tegen onder meer cyberaanvallen van buitenaf. Daarnaast is het voor dubb. bedrijfsjuridisch advies noodzakelijk om de klantbeleving steeds te blijven verbeteren, zodat klanten snel kunnen vinden wat ze zoeken en graag terugkomen op onze website.

 • De verwerking van persoonsgegevens kan voortkomen uit een wettelijke verplichting

 • De verwerking van persoonsgegevens gebeurt om uw zaken in behandeling te kunnen nemen. Daarbij kan het per zaak verschillen welke (persoons)gegevens worden verwerkt en met welk doel deze worden verwerkt. 

 

Ontvangers persoonsgegevens

dubb. bedrijfsjuridisch advies verstrekt uw persoonsgegevens aan zijn hostingpartij, een partij die de search engine optimalisation verzorgt en aan een (informatie)beveiligingsbedrijf. Dit heeft tot doel het beveiligen van uw gegevens en het bevorderen van de vindbaarheid van dubb. op internet. De betreffende persoonsgegevens worden versleuteld met deze partijen gedeeld. 

Om een opdracht goed te kunnen behandelen kan het zijn dat persoonsgegevens worden gedeeld met een andere deskundige, zoals een notaris of accountant/ fiscalist. Daar zal wel altijd apart toestemming voor worden gevraagd.

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen andere dienstverleners (verwerkers) worden ingeschakeld. Deze derden verwerken uitsluitend in opdracht van dubb. deze persoonsgegevens, bijvoorbeeld andere bij de behandeling van uw zaak betrokken deskundigen. Met deze verwerkers sluit dubb. een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie


Uw persoonsgegevens worden door dubb. bedrijfsjuridisch advies niet doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. 
Meer informatie over de voornoemde door dubb. bedrijfsjuridisch advies getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met dubb. bedrijfsjuridisch advies. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens zullen door dubb. bedrijfsjuridisch advies worden bewaard voor een duur van een jaar nadat een dossier is afgesloten of een vraag is beantwoord.

 

Rechten betrokkenen


U heeft het recht om een verzoek bij in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die dubb. van u verwerkt. Hiernaast heeft u het recht om te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 
Als betrokkene heeft u ook het recht dubb. bedrijfsjuridisch advies te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan dubb. bedrijfsjuridisch advies verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. 

Contactgegevens


Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die dubb. bedrijfsjuridisch advies doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

 
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een e-mail te sturen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

 

Dubb’s B.V. 
Lage Kanaaldijk 123
6212 NA Maastricht
privacy@dubbs.nl
043-8526110


Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door dubb. bedrijfsjuridisch advies, neem dan contact op met Ernst-Jan Dubbeldam via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. 
 

bottom of page