top of page
  • Foto van schrijverErnst-Jan Dubbeldam

UPDATE: Publicatie termijn


UPDATE - Publicatie termijn gewijzigd van 13 naar 12 maanden

Wetswijziging per 1 november 2015

Veel ondernemers hebben 31 januari in hun agenda staan als uiterste datum voor de publicatie van hun jaarrekening. Dat gaat veranderen.

Met ingang van 1 november 2015 is de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de jaarrekening (Titel 9 Boek 2 BW) gewijzigd als gevolg van de implementatie van de EU-Richtlijn jaarrekening. In deze wetswijziging wordt een aantal onderwerpen behandeld. Ik geef hier alleen de wijziging die betrekking heeft op de publicatieplicht.

Gevolg:

Kort gezegd geldt dat voor de onder titel 9 boek 2 BW vallende ondernemingen de uiterste opmaak termijn is teruggebracht van 13 naar 12 maanden. In het geval alle aandeelhouders ook bestuurder zijn geldt dat het ondertekenen van de jaarrekening door alle bestuurders ook het goedkeuren van deze jaarrekening waarna deze binnen acht dagen gepubliceerd moet worden.

Dit betekent dat hier de uiterste publicatie termijn van de jaarrekening vóór 8 november van het opvolgende jaar ligt. Zie ook mijn artikel van 27 november 2015 op onze website. De nieuwe regeling geldt voor de jaarrekeningen vanaf 1-1-2016.

Dit houdt dus in dat u dit jaar op 31 december op de kalender niet direct een extra aantekening hoeft te zetten voor de publicatie van de jaarrekening 2015. De eerste keer dat een termijn van twaalf maanden afloopt is dan 31 december 2017.

Maar!

De nieuwe regelgeving kent ook een aantal andere bepalingen die op uw onderneming van toepassing kunnen zijn. Wanneer al over boekjaar 2015 gebruik gemaakt wordt deze bepalingen, bijvoorbeeld door het kleine regime toe te passen op basis van de nieuwe grensbedragen of gebruik te maken van het micro entiteiten regime, dan moet ook deze kortere publicatie termijn al over het boekjaar 2015 worden toegepast.

Deze jaarrekeningen zullen voor 31 december 2016 gepubliceerd moeten worden! Het is dan ook raadzaam om bij uw accountant te informeren wat voor uw situatie van toepassing is.

En als u niet tijdig uw jaarrekening publiceert?

Het niet tijdig publiceren van de jaarrekening kan leiden tot serieuze gevolgen. Een algemeen bekend gevolg is bij een faillissement. Te laat publiceren kan leiden tot de vaststelling dat sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat de oorzaak is van het faillissement. Als u overigens een andere belangrijke oorzaak kunt aantonen dan zal een curator over meer bewijs moeten beschikken.

Een ander gevolg, hoewel dit vaak minder bekend is, van het te laat publiceren is het gegeven dat dit in beginsel een strafbaar feit kan opleveren waarvoor een boete kan worden opgelegd.

Tot slot zou een te laat publiceren van de jaarrekening ook kunnen leiden tot een minder gunstige credit rating.

Het is dus zaak om uw jaarrekening tijdig te publiceren. Vanaf 1 januari 2016 kunt u in ieder geval uw actielijst voor 31 december uitbreiden met de check of u de jaarrekening tijdig heeft opgemaakt en heeft gepubliceerd.

Als u meer wilt weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Ernst-Jan Dubbeldam.

#specialistondernemingsrecht #specialistfaillissementsrecht #juridischadvies

16 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page