top of page
  • dubb.

Vanaf 2017 een nieuwe voorziening voor (internationale) handelsconflicten?


De Rechtspraak streeft ernaar op 1 januari 2017 een voorziening te hebben getroffen voor het beslechten van internationale handelsconflicten. Deze voorziening wordt ingericht bij de rechtbank (zaken in eerste aanleg) en het gerechtshof (voor hoger beroep) in Amsterdam.

Dit 'Netherlands Commercial Court (NCC)' is een initiatief van de Rechtspraak. Het voorziet in een behoefte bij het bedrijfsleven en draagt bij aan het ondernemingsklimaat in Nederland, toonde een verkenning aan. ‘Een vooraanstaand handelsland als Nederland, met een open economie en veel bedrijven die im- en exporteren, moet zo’n voorziening hebben’, zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. ‘Het draagt bij aan de Nederlandse economie en zorgt ervoor dat nog meer bedrijven zich in Nederland zullen vestigen.’Beantwoorden aan een behoefte‘Commercial courts’ bestaan al in meer landen.

Het gaat niet om commerciële rechtspraak, maar om overheidsrechtspraak die gespecialiseerd is in de beslechting van grensoverschrijdende economische geschillen. Dit beantwoordt aan een behoefte van grote, internationaal opererende bedrijven.

De Nederlandse Rechtspraak wil aan die behoefte tot specialisatie tegemoet komen, net zoals zij dat wordt gedaan in andere rechtsgebieden. De tendens dat grote handelsconflicten steeds vaker niet meer bij reguliere Nederlandse gerechten aanhangig worden gemaakt, maar bij dergelijke commercial courts in het buitenland moet daarmee worden doorbroken.

De keuze voor buitenlandse commercial courts is vaak gebaseerd op het Engels kunnen procederen. Dit terwijl het Nederlandse procesrecht door bedrijven en advocatuur juist als zeer pragmatisch wordt ervaren. Daardoor zijn er kansen.

Bij de NCC wordt straks in het Engels geprocedeerd, tenzij de partijen anders overeen komen. Bedrijven leggen een conflict vrijwillig voor aan de NCC, dat zowel internationale als nationale zaken gaat behandelen.Aanloop: Wetswijziging nodigDe minister van Veiligheid en Justitie heeft aan de Kamer geschreven dat hij positief staat tegenover de oprichting van de NCC. De voorziening zou de belastingbetaler geen geld kosten. Voor de procedures die worden gevoerd, gelden straks kostendekkende tarieven, waarin ook de opstartkosten worden verdisconteerd. De verwachting is dat er op termijn jaarlijks 100 geschillen in eerste aanleg worden behandeld en 25 in hoger beroep. De maatschappelijke baten zouden in 10 jaar oplopen naar ongeveer 75 miljoen euro per jaar. Om de NCC mogelijk te maken, is een wetswijziging nodig. Deze wijziging regelt onder meer dat er in het Engels kan worden geprocedeerd.

(bron: rechtennieuws.nl)

#specialistondernemingsrecht #juridischadvies

12 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page