top of page
  • dubb.

Van de bomen en het bos


Misschien ziet u als ondernemer soms door de bomen het bos niet meer. De oorzaken zijn vaak niet helder, de onrust daarentegen wel. Wat ook duidelijk is dat u daarmee niet aan ondernemen toekomt.

Onrust wordt vaak veroorzaakt door onduidelijkheden. Onduidelijkheden vaak weer door onvolkomen afspraken en zo kom ik vaak op de aard van het probleem; de afspraken uit het verleden bleken niet helder. Of de actualiteit heeft soms de gemaakte afspraken ingehaald; de ontwikkelingen zijn onvoorzien en brengen gaten in die afspraken naar boven.

De grond voor de afspraken kan uiteraard heel verschillend zijn. Een samenwerking kan zijn aangegaan in mooie tijden zonder rekening te houden met moeilijker tijden.

Aandeelhouders hebben soms mooie verwachtingen als zij gaan samenwerken. Maar als de één wat minder doet dan de ander mocht verwachten ontstaat ruis op de lijn. Zeker wanneer de onderpresteerder van mening is dat wel degelijk hard wordt gewerkt.

Maar het kan ook zeker voorkomen dat door ontwikkelingen moeilijke besluiten moeten worden genomen. Als het economisch minder gaat met de organisatie bijvoorbeeld. Juist dan is het voor de ondernemer zaak om te blijven ondernemen en zo min mogelijk te onderhouden. Als bestuurder wilt u ten slotte zelf sturen en iemand anders het onderhoud laten doen.

Als ondernemer heeft u veel verstand van uw product, dienst en onderneming. Maar vaak minder van juridische gevolgen van uitspraken, afspraken of handelingen.

Door dubb. bedrijfsjuridisch advies in te schakelen kunt u verder met ondernemen; plannen maken voor de toekomst of juist de problemen uit het verleden een goede richting op duwen. Ik help ondernemers door de gevolgen van hun ondernemerszin inzichtelijk te maken op juridisch vlak om onbezonnen acties te kunnen voorkomen. En dat de ondernemers door de bomen het licht weer zien!

Als u vragen heeft over de diensten van dubb. bedrijfsjuridisch advies, neem dan contact op met Ernst-Jan Dubbeldam via ernstjan@dubbs.nl of bel 043-8526110.

#specialistondernemingsrecht #specialistfaillissementsrecht #specialistcontracten #interimjurist #juridischadvies

29 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Je zou het bijna vergeten, maar wees gerust. De Eerste Kamer heeft op 15 mei de Uitvoeringswet AVG (UAVG) als hamerstuk aangenomen. Deze wet geeft uitvoering aan de Algemene Verordening Gegevensbesche

bottom of page