top of page
  • Foto van schrijverErnst-Jan Dubbeldam

De pot met goud en de regenboog?

De uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 5 september 2018 illustreert nog maar eens hoe belangrijk het is om bij de verkoop van een onderneming niet te blijven hangen in verwachtingen maar deze juist uit te spreken en goed vast te leggen in de onderliggende overeenkomst:


De verkoper van een bedrijf vordert schadevergoeding van kopers, omdat door hen tijdens onderhandelingen zou zijn toegezegd dat zij in het - inmiddels failliete - bedrijf zouden investeren.


Verkoper stelt voorts dat haar hierdoor de kans is ontnomen het bedrijf door investeringen veilig te stellen. Van een afdwingbare verbintenis tot het doen van investeringen of onrechtmatig handelen is volgens de rechtbank geen sprake. Verkoper heeft door de verkoop haar invloed op het bedrijf bewust prijs gegeven.


De daarmee samenhangende onzekerheden over het welslagen van de onderneming moeten geacht worden in de koopprijs te zijn verdisconteerd. Dat verkoper niet zelf investeerde maar voor verkoop koos kan niet aan kopers worden tegengeworpen.


De verkoper in kwestie had zelf blijkbaar nog een aanzienlijke vordering op de te verkopen onderneming. Een extra aanleiding dus om goede afspraken te maken en deze in de verkoopovereenkomst te laten opnemen. Voorkom dit soort situaties; een overeenkomst sluiten is immers iets heel anders dan het zoeken naar de pot goud aan het eind van de regenboog! Die tocht loopt vaak in het water...


Wanneer u bezig bent met een verkoop van een onderneming, u juist een onderneming wil overnemen of een andere belangrijke overeenkomst wilt sluiten, neem dan gerust contact op via ernstjan@dubbs.nl voor het maken van of een helder advies over uw overeenkomst!


5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page