2016 design by CCB

Ernst-Jan Dubbeldam

juridisch advies

Met een juridische- en bedrijfseconomische achtergrond adviseren van ondernemers, bedrijven en instellingen over de gehele levenscyclus van ondernemen. Vanuit Maastricht worden over het hele land  (internationale) klanten geholpen om hun organisatie beter te maken. 

ervaren curator, advocaat en consultant

Na 25 jaar ervaring als business- en legal consultant, advocaat en faillissementscurator met ondernemers, stakeholders en instellingen is mijn ervaring dat binnen organisaties de juridische onderwerpen pas laat de benodigde aandacht krijgen. Het aanbrengen van veranderingen binnen organisaties stuit vaak op vertraging en weerstand.

 

Dat kan worden veroorzaakt door onvoldoende kennis over het onderwerp (een bakker bakt liever brood dan bezig te zijn met juridische zaken), maar ook door de emotionele betrokkenheid van ondernemers en stakeholders in het geval van aanpassingen in de werkwijze of een sluimerend conflict. Maar vlak ook niet de desinteresse uit van het moeten doorvoeren van allerlei governance onderwerpen. De combinatie daarvan kan, met de bijgaande veranderingen, plots verstrekkende gevolgen hebben. 


De combinatie van (project) management ervaring, curatorschap en legal counsel met cijfermatige achtergrond komt ook goed van pas in gevallen waar het minder goed gaat met een onderneming. Het begeleiden van ondernemers bij een herstructurering, adviseren en ondersteuning van bestuurders (bijvoorbeeld tegen curatoren) is een eigen specialisme. 

Ernst-Jan Dubbeldam

inhouse, legal counsel, interim manager

Een advies dient vooral binnen de fase van de levenscyclus van een onderneming of instelling  te worden ingebed; aan starters om geen valse start te maken, aan (groepen van) vennootschappen om de afspraken en risico's helder in beeld te houden; aan ondernemers die hun bedrijf willen over dragen, een groeiend bedrijf helpen om een compliance systeem op te zetten. Binnen deze werkzaamheden valt ook het (helpen) aanpassen van organisaties aan nieuwe wetgeving, zoals in de voorbije jaren aanpassingen aan het jaarrekening- en faillissementsrecht als ook recent wetgeving rondom privacy. 

 

Door de bedrijfseconomische achtergrond, consultancy ervaring wordt een (juridisch) advies waar nodig cijfermatige onderbouwd. De ervaring van het optreden als inhouse legal counsel zorgt voor het snel kunnen doorgronden van de bij de organisatie spelende belangen. 

 

De bedrijfsmatige aanpak zorgt ervoor dat de vraag van de ondernemer snel wordt opgepakt, helder kan worden toegelicht en dat waar nodig direct maatregelen kunnen worden genomen. 

Juist daar waar de ondernemer emotioneel betrokken is wordt voor de ondernemer onderhandeld, worden diens belangen beschermd en gewerkt richting het gewenste resultaat! Zodat in de tussentijd de ondernemer kan blijven ondernemen. 

ondernemende jurist, bouwer

Door de combinatie van juridisch specialist met bedrijfseconomische fundering wordt zo samen met de ondernemer gebouwd  aan een verbeterde versie van de onderneming. Een juridische risico analyse kan daar een begin van zijn. Deze kan door heel Nederland worden uitgevoerd. 

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon